Public Stack Scan

Hoe kun je achterhalen of een technologie of applicatie voldoet aan de public stack/ publieke waarden?
Dit was de vraag die centraal stond voor de eindopdracht van blok 1. Wij zijn bezig gegaan met het maken van een Public Stack Scan, een scan die je kunt doorlopen om te bepalen of/ in hoeverre een technologie of applicatie voldoet aan publieke waarden. Hierbij hebben wij gekeken naar verschillende gebieden: rechten, sociaaleconomische waarden, zeggenschap en beheer, design en techniek. Daarnaast hebben wij stilgestaan bij het doel van de technologie: waarom bestaat het en waarvoor wordt het gebruikt? Met behulp van de kennis die wij hebben opgedaan in de overige weken van blok 1 en de modellen die wij behandeld hebben zijn er concepten van de scans gemaakt. Vervolgens hebben wij verschillende mensen gevraagd om de scan te testen zodat wij feedback konden ophalen en de scans konden verbeteren. De eindresultaten van de Public Stack Scans kun je hieronder bekijken.


Team Olaf, Sjoerd & Zaynab

Deze groep had het idee om een soort ‘decision tree’ te maken die je als bedrijf kan uitvoeren. Deze decision tree behandelt alle belangrijke modellen om rekening te houden met data, privacy, inclusiviteit, sustainability, ethiek en tot slot het heroverwegen van jouw business model. Zij hebben alle belangrijke modellen gecomprimeerd en zo chronologisch (foundation voor een bedrijf) de decision tree opgebouwd.

Olaf, Sjoerd en Zaynab

Team Kaa Leung, Carline & Evan

Bij dit onderdeel wordt de eerste versie van de Public Stack Scan in kaart gebracht. Deze scan is samen in de groep opgezet opgezet, met inspiratie vanuit het DEDA-model. De indicatoren, ook wel criteria van de scan zijn verder geïnspireerd uit de theorieën die zij in de afgelopen themaweken hebben vergaard.


Om te kijken hoe de 12 indicatoren tot stand zijn gekomen, kijken zij allereerst naar de 4 thema’s die zij hebben gekozen voor de ‘foundation’ van de meetlat. Er zijn in totaal 4 thematische onderwerpen vastgesteld; namelijk Algemene voorwaarden & Transparantie, Privacy & Veiligheid, ‘People, Profit & Planet’ en Design & IT.

Bij ‘Algemene voorwaarden & Transparantie’ kijken zij naar de gebruikersvoorwaarden van de applicatie of technologie. Welke informatie wordt er van de gebruiker verzamelt, en zijn deze informatie makkelijk te vinden? Dit indiceert namelijk de intentie van de applicatie. Er wordt hier voornamelijk gelet op ethiek, want staat de gebruiker daadwerkelijk centraal?

Bij ‘Privacy & Veiligheid’ letten zij op wat er met de verzamelde informatie wordt gedaan. Hoelang wordt deze informatie gewaarborgd, en wordt het doorverkocht aan derde partijen? Voldoet de applicatie aan de AVG, en valt dit te controleren?

‘People, Profit & Planet’ is een uitbreiding op het Markkula-model. Het Markkula Center for Applied Ethics is een framework waar men let op de ethische impact van de genoemde applicatie of technologie op de doelgroep en maatschappij. Deze indicator breidt zich verder uit naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en kritieke infrastructuur; onderdeel van Economie.

Tot slot, heb je ‘Design & IT’. Hier wordt er gekeken naar inclusiviteit en waarom dit belangrijk is voor de maatschappij. Niet alleen wordt er gelet op de gebruiker, maar er word ook gekeken of men andere developers kan helpen of inspireren. Is er sprake van open-source, en wordt er kennis met de maatschappij gedeeld?

Kaa Leung, Carline en Evan

Team Lotte, Zoë & Andres

Hieronder het adviesvoorbeeld die deze team heeft gemaakt als public stack scan.