Digital Twin

Aangekomen in Blok 2 van de minor werden de studenten gevraagd om zich te buigen over een maatschappelijk vraagstuk. De richting van deze opdracht vindt zich in het ontwikkelen van een (digitaal) prototype om het gesprek tussen bewoner en overheid te faciliteren (omtrent nieuwe bouwprojecten). Het project staat in het teken van participatie van de burger in overheidsplannen.

Amsterdam is een zeer populaire woonplaats voor veel woningzoekenden, waardoor er in de stad ruim 175 duizend woningtekorten zijn. Volgens de Burgermonitor van O&S, hebben slechts 23% van de Amsterdammers vertrouwen in ambtenaren en 20% in wethouders. Een groot deel van de Amsterdammers heeft het gevoel niet gezien of gehoord te worden of vindt de overheid onzichtbaar. Om dit probleem te verhelpen zoekt de gemeente naar manieren om Amsterdammers beter te betrekken. De kern van de opdracht is het ontwikkelen van een prototype dat, door middel van de data-lagen van de Digital Twin, het gesprek kan faciliteren tussen bewoners en de overheid.

Digital Twinning is Winning

Team Digital Twinning Is Winning heeft een hi-fi prototype ontwikkeld die stakeholders zal informeren, betrekken en ondersteunen bij het nieuwe bouwproject rondom het sportcentrum in de Bijlmer. Het ideale uitgangspunt is om door middel van hun prototype het gesprek te kunnen faciliteren tussen de buurt en de gemeente, hiermee willen ze een stukje autonomie en zeggenschap teruggeven aan de gemeenschap. Het gegeven dat een deel van de inwoners van Amsterdam zich ongehoord en machteloos voelt willen zij hiermee dus zien te doorbreken.

Team Digital Twinning Is Winning heeft een maquette ontwikkeld voor gemeente Amsterdam waarbij het gebied rondom het Bijlmer Sportcentrum in kaart is gebracht. Het is de bedoeling dat burgers in een co-creatiesessie samen de wijk gaan inrichten met voorwerpen uit de publieke ruimte. Waar zou jij graag een fietspad zien? Of een bankje om de benen te rusten? En misschien moet er wel een prullenbak naast het bankje? Het gaat erom dat de wijk zo compleet mogelijk wordt samengesteld in de gegeven tijd. Met deze informatie kan gemeente Amsterdam een hoop beslissingen nemen die in het teken staan van de wensen en behoeften van de bewoners van de buurt. Boven de maquette hangt er een camera die alle wijzingen opslaat en tegelijkertijd vertoond op het informatiescherm achter de maquette. Hierop zien de stakeholders real-time de wijzigingen digitaal. Aan ieder kant van de maquette staan er iPads die dienen als informatieschermen. Voor verschillende informatie kun je op het informatiescherm terecht en krijg je informatie over bepaalde keuzes van de gemeente. Na ieder sessie kunnen de gebruikers ervoor kiezen om de sessie op te slaan, waarbij de camera boven de maquette alle gegevens opslaat. Deze gegevens worden vervolgens door de gemeente geanalyseerd en vervolgens zal de uitslag van de sessies teruggekoppeld worden naar de participanten.


Civic Engagement Squad

In blok 2 werd de Civic Engagement Squad gevraagd om een prototype te realiseren van een digital twin toepassing. Daarvoor hadden zij drie ideeën gepresenteerd, waarvan de opdrachtgever het meest enthousiast was over het maken van een Augmented Reality toepassing die getoond zou moeten worden op locatie.

De doelstelling is om de participatie en informatievoorzieningen te bevorderen voor de bewoners rondom het Bijlmer Sportcentrum, wat tot besluitvorming kan zorgen en andere projectmanagers en stedenbouwkundige ontwerpers inspireren om digital twins in te zetten voor hun participatietrajecten.

Uiteindelijk is er een Snapchat filter gerealiseerd in samenwerking met een digital artist van de Gemeente van Amsterdam als prototype. Hierbij heeft het team vermeld dat het expliciet niet de bedoeling is om Snapchat uiteindelijk te gebruiken, omdat dit niet past in de public stack maar het wel een applicatie is die veel mensen gebruiken en toegankelijk is als prototype. Hierin zou het dan mogelijk moeten zijn om gegevens zoals duurzaamheid, prijzen etc. te weergeven waarop gebruikers dan zouden kunnen klikken op hotspots zodat zij daarop feedback kunnen inzenden.