Florijn Time Machine

Team 3: Jonas, Olaf, Stefan en Ruby

Ons groepje heeft een oplossing bedacht voor het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt Florijn. Dit was een opdracht van Amsterdam Time Machine en Mama Florijn.

De twee problemen die wij aanpakten waren dat de bewoners zich niet gehoord voelden en dat er geen vastgelegde geschiedenis van de buurt was.

Om deze problemen op te lossen, hebben wij een crossmediaal product gemaakt. Dit product bestaat uit een fysiek 3D model van Florijn met een QR-code erop. Deze QR-code leidt naar een verhalensite waar bewoners hun eigen verhalen kunnen plaatsen. Op deze manier kunnen bewoners hun stem laten horen en tegelijkertijd meehelpen aan het digitaliseren van de geschiedenis van Florijn.

Hierdoor verbetert de sociale cohesie van de buurt en worden de twee problemen opgelost.


Team 2: Carline, Kaa Leung, Sjoerd & Zoë

Amsterdam Time Machine (ATM) is de Amsterdamse uitwerking van een groter Europees initiatief om digitale historische data van de stad en haar inwoners met elkaar te verbinden en te koppelen aan historische kaarten en 3D modellen. Daarnaast wil ATM hiermee bijdragen aan de toekomstige inrichting van de stad door het verleden te begrijpen. Om dit vorm te geven wil ATM begin 2023 meerdere prototypes realiseren van de ATM. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met partners als de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Stadsarchief, Openbare Bibliotheek Amsterdam en een aantal Amsterdamse musea.

Een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam is gevraagd om een prototype te maken voor Boudewijn Koopmans, gericht op de omgeving Florijn in Amsterdam Zuidoost.

Florijn

Florijn werd begin jaren 70 opgeleverd als een van de honingraatflats in de F-D buurt van Amsterdam Zuidoost. Na de vliegramp van 4 oktober 1992 werd besloten om de Bijlmermeer ingrijpend te veranderen. Dit betekende dat veel flats moesten wijken voor laagbouw, en dat de overgebleven flats werden opgeknapt. Stedelijke vernieuwingen in kansarme wijken zijn vaak niet alleen gericht op het verbeteren van de wijk zelf, maar ook op het veranderen van het negatieve imago. In realiteit bleken de stigma’s rondom criminaliteit en ongelijke kansen hardnekkiger dan gehoopt. 

Probleem & Hypothese

Ondanks deze vernieuwingen staan Zuidoost en ook Florijn in 2019 nog altijd negatief in het oog van het publiek. De wijk wordt in een sociaal opzicht gezien als een gevaarlijke plek, waar armoede en criminaliteit elkaar in stand houden. Daarom komt de gemeente Amsterdam met het Masterplan Zuidoost en wordt er middels gentrificatie ruimte gecreëerd voor een andere samenleving. De gemeente wil hiermee kinderen en jongeren een eerlijke kans bieden zonder criminaliteit en armoede. Dit speelt ook in op het gevoel van de bewoners en de mate waarin zij zich gehoord voelen.

Boudewijn Koopmans ziet met zijn idee potentie om de problemen in Florijn op te lossen door middel van de Amsterdam Time Machine.

Oplossing

Het plaatsen van diverse wandelroutes met bijbehorende QR-bordjes waar bezoekers mee kunnen interacteren met hun mobiele telefoon.

De QR bordjes worden geplaatst bij monumenten en andere bijzondere bezienswaardigheden. Bij het scannen met de mobiele telefoon worden de gebruikers doorgestuurd naar een online verhalenplatform.

Op deze verhalenplatform kunnen bezoekers niet alleen historische feiten lezen, maar ook verhalen van bijvoorbeeld omwonenden horen.

Onderstaand is er een prototype te vinden van deze applicatie.

Prototype: https://www.figma.com/proto/5ZEcj0BDpwMbMpRJ6sMBBt/Het-internet-is-stuk?node-id=0%3A3&starting-point-node-id=0%3A3